Vi är för närvarande drygt 80 medlemmar. Varav de flesta bor ute på Mälaröarna eller i Bromma. Åldersspannet sträcker sig från junior till pensionär, med en avslappnad och vänlig kamratskap inom klubben.

Klubben bildades 1935 av vad som då var fångvaktare vid anstalten i Svartsjö. På den tiden låg verksamheten och banan i Svartsjö, Det är först senare som klubben och banan har flyttat ut till Holklöt strax utanför Svartsjö, där vi håller till idag. Klubben anslöt sig till Svenska Pistolskytteförbundet i samband med att det bildades 1936.

Banan och verksamheten har under åren byggts till och rustats upp med skjuthall och vändställ. Vi har i dagsläget en 25 meters skjutbana med 20 stycken skjutplatser. Dessutom har vi tre mindre fältstationer i anslutning till parkeringsplatsen med fem skjutplatser vardera.

För några år sedan slogs Svartsjö PSK ihop med FRAM (FRAs Pistolskyttar), då FRAMs verksamhet sakta hade minskat. FRAM hade fram till sammanslagningen bedrivit sin verksamhet på skjutbanan på Lovön inte särskilt långt från FRAs anläggning. I samband med sammanslagningen så tog Svartsjö PSK över den gamla föreningen FRAM med medlemmar och vapen.

text av Jonas